JAMB Syllabus for Yoruba 2024 Latest Version

On this page, Allschool will present the official and updated JAMB Syllabus for Yoruba.

This Yoruba JAMB Syllabus transcends being a mere list of topics; it acts as a treasure chest, unveiling the marvels of Yoruba language, literature, and culture. Consider it your gateway to comprehending the intriguing aspects of the Yoruba people and their lifestyle.

JAMB Syllabus for Yoruba

JAMB Syllabus for Yoruba

New JAMB Texts for Yoruba

 • Akojopo Alo Ijapa Apa Kin-in-ni by Adeboye Babalola (University Press Plc,Ibadan)
 • Awon Oriki Orile Metadinlogbon by Adeboye Babalola (Learn African Plc, Lagos).
 • Moremi Ajasoro by Debo Awe (Elyon Publishers, Ilesa).
 • Oro Enu Akewi by Ayomide Akanji (Genius Books Publishers, Ibadan).
 • Nitori Owo by Akinwumi Isola (Sumob Publishers, Osogbo)

The syllabus is broadly covers topics from:

 1. CULTURE
 2. LANGUAGE
 3. LITERATURE

Now the detailed topics, area of focus and what candidates are expected to know after reading each topic:

(1) CULTURE

This topic has 10 sub-topics. Viz:

(a) Ẹ̀KỌ́ ÌLÉ

Candidates should focus on Ìwà ọmọlúàbí àti ànìfàànírẹ̀.

After reading, candidates should be able to identify acceptable patterns of behaviour and attitude that conform with society norms and values.

(b) AYẸYẸ

Candidates should focus on Ìgbéyàwó, ìsọmọlórúkọ, ìwúyè abbl.

After reading, candidates should be able to relate social activities and events to appropriate situations.

(c) ÈRÒ ÀTI ÌGBÀGBỌ́

Candidates should focus on Olódùmarè, àkùdàáyà, emèrè, àjẹ́, àwọn irúnmọlẹ̀ abbl.

After reading, candidates should be able to distinguish traditional practices and acceptable ways of life from modern and common sense beliefs.

(d) ÈTÒ ÌṢÈLÚ ÀTI ÀÀBÒ ÌLÚ

Candidates should focus on Egbẹ́ àti ọgbà, oyè jíjẹ́ àti àwọn íjòyẹ̀, ogun jíjà abbl.

After reading, candidates should be able to assess the functions and roles of individuals, chieftains, and groups in ensuring peace, stability and continuity of society.

(e) ÈTÒ ÌSÌNKÚ ÀTI OGÚN PÍNPÍN

Candidates should focus on Òkú àgbà, òkú ọ̀ fọ́, òkú òòṣà, ìtúfọ̀, ilẹ̀ òkú gbígbẹ́, ìdí igi, mọ̀lẹ́bí, bàbá ìsìnkú abbl

After reading, candidates should be able to:

i. distinguish between traditional practices; and
ii. relate them to funerals and inheritance.

(f) ÈTÒ ÌWÒSÀN

Candidates should focus on Ìtọ́jú aláìsàn, ìtọ́jú àti ìgbẹ̀bí aboyún, abbl.

After reading, candidates should be able to demonstrate knowledge of the best way of using the appropriate health care practices.

(g) ERÉ ÌDÁRAYÁ

Candidates should focus on:

(A) Eré òṣùpa – àlọ́, bojúbojú abbl; and
(B) Eré ojúmọmọ – ìjàkadì, ayò, òkòtó, àrín abbl.

After reading, candidates should be able to:

i. identify types of Yorùbá traditional games;
ii. identify rules and regulations guiding each game; and
iii. mention values derived from each game.

(h) ÌRANRA-ẸNI-LỌ́WỌ́

Candidates should focus on Ààró,ẹ̀bẹ̀sẹ́, owó yíyá, abbl.

After reading, candidates should be able to examine various ways of benefiting from communal relationships.

(i) IṢẸ́ ÀBÍNIBÍ ÀTI OÚNJẸ ILẸ̀ YORÙBÁ

Candidates should focus on

(A) Iṣẹ́-àgbẹ̀ ìṣọ̀nà, ìlù lílù abbl; and
(B) Oúnje – àbàrí, iyán, ẹ̀wà abbl.

After reading, candidates should be able to:

i. demonstrate adequate knowledge of the various traditional professions;
ii. compare various traditional professions;
iii. demonstrate knowledge of preparing each type of Yorùbá food; and
iv. mention nutritional values of each food.

(j) ÒǸKÀ YORÙBÁ

Candidates should focus on Oókan títí dé ọ̀kẹ́ kan (1-20,000).

After reading, candidates should be able to

i. count in Yorùbá numerals; and
ii. apply addition, deduction and division methods in Yorùbá

(2) LANGUAGE

This topic has 6 sub-topics. They are

(a) COMPREHENSION

Candidates should focus on:

(A) Prose
(B) Verse

After reading, candidates should be able to:

i. identify central issues in a passage and draw appropriate conclusions;
ii. determine basic assumptions and express ideas;
iii. identify the meanings and functions of given phrases and sentences.

(b) CURRENT ORTHOGRAPHY

After reading, candidates should be able to present ideas in acceptable written form.

(c) ESSAY WRITING

After reading, candidates should be able to

i. identify different types of essay; and
ii. apply different types of techniques associated with each type.

(d) GRAMMAR

Candidates should focus on:

(A) Morphology – Word-formation;
(B) Loan-word integration;
(C) Word classes – nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, prepositions, etc.;
(D) Phrases and clauses – types and functions;
(E) Sentences – types, structures and functions; and
(F) Grammatical categories – tense and aspects.

After reading, candidates should be able to:

i. demonstrate good knowledge of word derivation;
ii. demonstrate knowledge of word adoption;
iii. identify the appropriate class a word belongs to;
iv. demonstrate knowledge and understanding of Yorùbá syntax;
v. identify the types structures and functions of sentences; and
vi. demonstrate good knowledge of non-lexical items.

(e) SOUND SYSTEM

Candidates should focus on:

(A) Production of sounds (consonants and vowels)
(B) Tones and tone change;
(C) Syllable structure; and
(D) Sound processes, co-vowel occurrence, elision and deletion, etc.

After reading, candidates should be able to:

ia. identify organs of speech and speech sounds;
ib. determine their correct usages;
ii. detect linguistic errors (pronunciations and wrong usages);
iii. determine the syllable components of words;
iv. demonstrate knowledge of the basic principles underlying the relationship between sounds;
v. demonstrate knowledge of word adaption.

(f) TRANSLATION

After reading, candidates should be able to interpret sentences and ideas in accordance with acceptable principles.

(iii) LITERATURE

This topic has just 2 sub-topics. They are:

(a) ORAL LITERATURE

Candidates should focus on

(A) Prose:

 1. Àkójọpọ̀ Àlọ́ Àpagbè by Amọo, A. (2010).

(B) Poetry:

 1. Àwọn Oríkì Orílẹ̀ Mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n by Babalọla, A. (2001).

After reading, candidates should be able to:

i. identify central issues, problems, and the component parts of an idea presented in a work; and
ii. draw appropriate conclusions.
iii. deduce logical inferences from abstract relations of components of an idea in a work; and
iv. identify the figurative and idiomatic expressions in the poem.

(b) WRITTEN LITERATURE

Candidates should focus on:

(A) Prose:

Ìgbẹ̀yìn L’aláyò N Ta by Ajéwọlé, O. (2005)

(B) Poetry:
Ìyá Àtàtà by Fádíyà, O. (2008).

(C) Drama:
Ègún Orí Ìkúnlẹ̀ by Tẹ̀ là, L. (2007).

After reading, candidates should be able to:

 1. demonstrate good knowledge of ideas in works of art;
 2. draw moral lessons from the text;
 3. identify the narrative techniques in the text; and
 4. identify the figurative and idiomatic expressions in the text.
 5. deduce the import of written works of art and genres; and
 6. identify the figurative and idiomatic expressions in the poem.
 7. identify the central theme of works;
 8. interpret same in accordance with acceptable principles of the society;
 9. identify types of drama;
 10. identify the figurative and idiomatic expressions in the drama; and
 11. extract the narrative techniques in the drama.

JAMB APPROVED BOOKS FOR YORUBA

Below are other recommended text-books for candidates who will write Yoruba in UTME. The title of the books are in bold.

LANGUAGE

 1. Àròkọ àti Aáyan Ò gbufọ̀ BY Abíọ́dún, J. (1995).
 2. Exam Focus – Yorùbá Language for WASSCE/ SSCE BY Adéwọlé, L. O. (et al) (2000).
 3. Essentials of Yorùbá  Grammar by Awóbùlúyì, O. (1978).
 4. Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II by Awóbùlúyì, O. (ed.) (1990).
 5. Ẹ̀ kọ́ Ìṣẹ̀dá-Ọ̀ rọ̀ Yorùbá BY Awóbùlúyì, O. (2008)..
 6. Ẹ̀ kọ́ Gírámà È dè Yorùbá BY Awóbùlúyì, O. (2013).
 7. Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII BY Babalọlá, A. (ed.) (1991).
 8. Yorùbá Metalanguage (È dè-Ìperí Yorùbá)  Vol. 1 BY Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984).
 9. Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà Yorùbá BY Bámgbóṣé, A. (1990).
 10. Ẹ̀ kọ́-È dè Yorùbá Ò de-òní SSI – SSIII BY Mustapha, O. (ed.) (1988).
 11. Ẹ̀ kọ́-È dè Yorùbá Titun SSI–SSIII BY Mustapha, O. (ed.) (1991).
 12. Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá BY Ọdẹ́tókun, A. (et al) (2005).
 13. Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíìkì àti Fọnọ́lọ́jì BY Owólabí, K. (1989).
 14. Countdown WASSCE/SSCE, NECO, JME (Ìwé Ìgbáràdi fún Ìdánwò Àṣekágbá Yorùbá) BY Owólabí, O. (et al) (1999).
 15. Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì àti Gírámà  È dè Yorùbá by Ọyádèyí, O. (1998).

LITERATURE

All the prescribed texts are reflected under literature (as a topic).

CULTURE

 1. Àṣà àti Ìṣe Yorùbá BY Adéoyè, C. L. (1979).
 2. Ìgbàgbọ́ àti Ẹ̀ sìn Yorùbá BY Adéoyè, C. L. (1985).
 3. À kójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá Ládéĺé, T. A. (et al) (1986).

You read this JAMB Syllabus for Yoruba on your favourite educational website: Schoolinfo.com.ng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here